1. Độ tuổi 0-12 tháng   Trong ba tháng đầu tiên, bé không thể làm gì hơn ngoài việc quan sát...

Đọc thêm