* Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu yay.toys thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Trường hợp yay.toys ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì:

+ Hợp đồng giữa hai bên sẽ quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân;

+ Nếu hợp đồng giữa hai bên không quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên thì yay.toys sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng vi phạm các quy định tại Nghị định 72/2013/ NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

 • Việc thu thập thông tin người tiêu dùng đảm bảo các yêu cầu sau đây:
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách vào mục đích khác.
 • Không chuyển nhượng hay trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ 3
 • Không spam gửi email hay tin nhắn tới khách hàng, nếu gửi thì phải có chức năng từ chối việc nhận email hoặc tin nhắn trong danh sách.
 • Không công bố hoặc cung cấp thông tin của khách hàng với bên thứ 3

* Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

 • Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Phục vụ cho việc quản lý bán hàng hóa/ dịch vụ, quảng cáo …trên yay.toys
 • Phạm vi sử dụng thông tin: cam kết chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi công việc bán hàng hóa, dịch vụ
 • Thời gian lưu trữ thông tin: kể từ ngày có đơn hàng đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán.
 • Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân người tiêu dùng: Chỉ ban quản trị sàn GD TMĐT toys mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin: Sàn giao dịch TMĐT yay.toys – Hộ kinh doanh YAY – FOR KIDS/ĐỒ CHƠI SÁNG TẠO & HÓA TRANG. Số 29A, Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0978.899.150
 • Phương thức, công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của Yay For Kids: Mỗi người dùng được cấp 01 tài khoản trên Sàn Giao dịch TMĐT yay.toys. Theo đó, người dùng có thể quản lý và vào chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình ngay trên website.
 • Những thông tin cá nhân người dùng sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.
 • Nếu việc thu thập thông tin được thực hiện thông qua website thương mại điện tử của Yay For Kids, chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website toys

* Xin phép người tiêu dùng khi thu thập thông tin cá nhân:

– Việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của chủ thể thông tin

– Việc đồng ý thu thập thông tin có thể thể hiện bằng văn bản, email, tin nhắn….

Yay.toys có cơ chế riêng để chủ thể thông tin được lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau bằng cách gửi email, tin nhắn…cho phép hoặc không cho phép:

 • Thu thập thông tin cá nhân đã được công bố công khai trên các website thương mại điện tử.
 • Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

 

* Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

Yay.toys phải sử dụng đúng thông tin cá nhân của người tiêu dùng với đúng mục đích, phạm vi đã thông báo trừ trường hợp sau:

 • Có một thỏa thuận riêng với chủ thể thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng.
 • Để cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu của chủ thể thông tin.
 • Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật.
 • Việc sử dụng thông tin nêu trên bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

* Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

– Yay.toys có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ ngăn ngừa những hành vi sau:

 • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép
 • Sử dụng thông tin trái phép
 • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

– Cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo: Yay For Kids sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng. Khi phát hiện sự vi phạm, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại về địa chỉ Hộ kinh doanh YAY – FOR KIDS tại số 29A, Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Yay For Kids sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với người tiêu dùng đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

– Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Yay For Kids sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

* Kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

– Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu Yay.toys thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

– Yay.toys có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để họ tự kiểm tra, cập nhật điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân.